0243.5161188 ext:0
Showroom: Số 45 khâm thiên – Đống đa – Hà Nội
Tuyển nhân viên kinh doanh

Tuyển nhân viên kinh doanh

- Chăm sóc các đại lý đã có của công ty
- Phát triển các điểm bán mới 
- Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng, hàng tồn, công nợ
- Cập nhật thông tin thị trường
- Triển khai các chương trình bán hàng