Chính sách giải quyết khiếu nại | THỜI TRANG TRALI Chính sách giải quyết khiếu nại

Chính sách giải quyết khiếu nại

Chính sách giải quyết khiếu nại

Trali luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Khách hàng liên quan đến giao dịch tại www.trali.vn.

Quy trình khiếu nại thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Khách hàng khiếu nại về hàng hóa, dịch vụ thực hiện qua:

  • Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: linhpham@trali.com.vn nhánh 0
  • Gọi điện đến Hotline 0243.516.1188; hoặc
  • Người mua gửi khiếu nại tại địa chỉ:

Thời trang Trali

Địa chỉ: 45 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội

Bước 2: Bộ phận Trali Care sẽ tiếp nhận các khiếu nại, liên hệ làm rõ các yêu cầu của Khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể và không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Tùy theo tính chất và mức độ của sự việc, Trali sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ Khách hàng giải quyết khiếu nại.

Bước 3: Trali có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch, sản phẩm để xác minh, làm rõ vụ việc và có hướng xử lý thích hợp.

Danh sách so sánh
Messenger